مصاحبه دکتر هاجر بابایی با برنامه سلام، صبح بخیر شبکه سه سیما

161
161 بازدید
اشتراک گذاری
دهم تیرماه یکی از پرسنل فعال در حوزه تولید غذای نیمه آماده ببا حضور در برنامه "سلام، صبح بخیر" شبک سوم صدا و در خصوص غذاهای آماده ونیمه آماده مصاحبه کرده اند.
pixel