آنالیز واریانس یکطرفه(ANOVA)

1,798
مدرس:اسماعیل عیوضی در این ویدئو آموزشی آزمون آنالیز واریانس یکطرفه(ANOVA) معرفی می شود و ویژگی های آن مورد بررسی قرار میگیرد. و سپس نحوه محاسبه آن در نرم افزار spss شرح داده می شود. برای دریافت مجموعه آموزش آمار و احتمال می توانید به سایتwww.spss-pls.com مراجعه نمایید. انجام امور آماری و تجزیه و تحلیل داده ها: عیوضی 09351323950
pixel