فیلم سینمایی در آغاز یک روز با زیرنویس انگلیسی

683

قصه این تله فیلم در مورد یک شخصیت علمی ایرانی(با بازی علی نصیریان) است که تحصیلات خود را خارج از کشور گذرانده و با زنی که اهل شمال بوده ازدواج کرده و صاحب فرزندی می شود که فلج است.او پس از این اتفاق از همسرش جدا می شود و چنین وانمود می کند که به دلیل عدم همراهی همسرش با او در سفر خارج از کشور،او را طلاق داده است. 4566