آقای روحانی نوارتان را گوش کنید !

639

️حسن روحانی در جلسه اخیرش با برخی چهره های سیاسی، ادعا کرده که برای حل مشکلات کشور از #اختیارات کافی برخوردار نیست بیانات ️امام خامنه ای در ایام انتخابات سال ۹۲ در حرم امام خمینی(ره) را گوش کنید

خط مقاومت
خط مقاومت 7 دنبال کننده