تمرین حرفه ای چابکی بسکتبال

212
ابتدا بدون توپ سپس با توپ انجام بدید... سعی کنید سرعت خودتون رو در تغییر مسیرها حفظ کنید. در هنگام دریبل سر بالا باشید...
pixel