رونمایی از اسکناس های جدید یورو

259
رونمایی از اسکناس های 100 و 200 یورویی جدید
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده
pixel