فوم پاششی پلی یورتان عایق صوتی دیوارسالن اجتماعات-فرشته

9,473

شرکت پارس بهینه ساز 7-22783326 ارائه دهنده عایقهای حرارتی و صوتی پلی یورتان به روش پاششی