بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی از نانوایی ها

872

شبکۀ خبر - 20 خرداد 94 - 20:00| گزارشی از گشت سازمان تعزیرات از نانوایی ها برای ساماندهی به بازار.

پایشگری
پایشگری 983 دنبال کننده