رادیو مهرآوا: دکلمه شعر زیبای «کودکانه»

582

شاعر: قیصر امین پور؛ اجرا و ادیت: پژمان انسان؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

pixel