ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

رضا رشیدپور و سهیل سنگرزاده > وایرال وان

1,970
نظر یکی از بینندگان برنامه رضا رشیدپور از جملات معروف سهیل سنگرزاده است. یه پرونده جالب از اینفلوئنسر سهیل سنگرزاده در سایت وایرال وان. به سایت سربزنید: https://viral1.ir/
pixel