قاچاق کالا (برنامه سحرلر، 12 تیرماه ۱۳۹۷) به زبان ترکی

94
برنامه سحرلر پیرامون مسائل اجتماعی و اقتصادی می باشد که از شبکه سهند استان آذربایجان شرقی پخش می گردد. در این برنامه دکتر محمد فاریابی مهمان این برنامه بوده و پیرامون قاچاق کالا، کالای ایرانی، حمایت از کالای با کیفیت ایرانی، مشتری مداری و غیره صحبت می کند.
pixel