رویا داری؟ پس باید سرکش باشی | عاطفه س. بهسام | تداکس جوانان تهران

4,595
تداکس تهران | TEDxTehran 1.3 هزار دنبال‌ کننده
افسانه نادرستی مدت های زیادی است که از نسلی به نسل دیگر دست به دست می شود و بسیاری به آن باور دارند. افسانه نادرستی که می گوید هرچقدر هم تلاش کنیم، توان انجام کاری را نداریم و رویاهای ما پذیرفته نیستند. این افسانه نادرست می گوید همیشه اشخاصی بهتر از ما هستند که زودتر از ما به خواسته هایمان می رسند. وقت آن است که این افسانه نادرست را از میان برداریم و پیام درست تری را به نسل بعد از خود منتقل کنیم: مهم نیست چه کسی باشید، صدای شما اهمیت دارد.
pixel