نحوه صحیح دیپ (پارالل) جهت شکل گیری عضله زیر سینه

1,748
نحوه صحیح دیپ (پارالل) جهت شکل گیری عضله زیر سینه محمد انوشه http://anoushehfitness.ir/
AnoushehFitness 3 دنبال کننده
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 7 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
pixel