فرزندان خمینی چه کسانی هستند؟!

264

دکتر یامین پور: فرزندان امام کسانی نیستند که عکسِ امام عمل می کنند؛ فرزندان خمینی کسانی نیستند که از قِبَلِ امام گردنی کلفت کرده اند!

انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.5 هزار دنبال کننده