هیزم شکن هیدرولیک

919

با این پیستون هیدرولیکی و تیغه های برش ثابت کار برش کنده و تبدیل به الوار را ساده و سریع کنید

pixel