از تخریب حرم بقیع تا گنبد و بارگاه خالد بن ولید

1,526

رفتار دوگانه وهابیون را تخریب حرم ائمه بقیع و بی تفاوتی و اکرام نسبت به گنبد و بارگاه خالد بن ولید و امام بخاری / 8 شوال سالروز تخریب حرم بقیع

makamab9820kastan

makamab9820kastan

1 هفته پیش
اخه اونام از جنس شما