نظر آیت الله وحید خراسانی درباره مقام معظم رهبری

222
نظر آیت الله وحید خراسانی درباره مقام معظم رهبری بخشی از سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی در جمع قضات ایتارگر خراسان رضوی
pixel