در اسلام اجتهاد وجود ندارد

466

دکتر محمد دزفولی - همایش دشمن شناسی (دین زاو) - فرهنگسرای خاوران خرداد ماه 91 -

محسن
محسن 6 دنبال کننده