آموزش دوخت " شکوفه روبانی" - شیراز

674
آموزش درست کردن و دوخت شکوفه روبانی بر روی مانتو در برنامه کاشانه مهر شبکه فارس.
pixel