انگیزه، مهمترین مولفه کسب و کار

14,208
بنیاد میر
بنیاد میر 26 دنبال‌ کننده

در ابتدای ایجاد هر کسب و کاری وجود انگیزه خیلی بدیهی به نظر می رسد اما حفظ این انگیزه به همان قوت اولیه خود در تمام طول مسیر تا رسیدن به هدف و با وجود چالش های بسیاری که طبیعتا در طول انجام هر کاری ممکن است پدید اید یک اصل مهم و ضروری است. توضیحات مشاور کسب و کار اقای مازیار میر در رابطه با ایجاد و حفظ انگیزه در این ویدئو...

بنیاد میر
بنیاد میر 26 دنبال کننده