داریوش ارجمند: سینمای ما مثل حموم عمومی شده

350
خبرهای فوری: ارجمند: تو هر زباله‌دونی هر کی رو می‌خوان ور میدارن میارن جلو دوربین، پشت دوربین، بالا دوربین، پایین دوربین همه جا می‌ذارن، دیدین دیگه و ...
pixel