برنامه گزینه 4 شبکه 4 سیما با حضور دکتر سرکشیک زاده

2,186

20 بهمن ماه برنامه گزینه چهار شبکه 4 ، پس از بخش مشاوره ، با حضور دکتر سرکشیک زاده همراه شد . دکتر سرکشیک زاده با تدریس درس 7 پایه سوم ، داوطلبان را نسبت به این درس آگاه کرد