عزاداری شب شهادت امیرمؤمنان (ع) در سرداب حرم سیدالشهدا (ع)

214

عزاداری شب شهادت امیرمؤمنان (ع) در سرداب حرم سیدالشهدا (ع)، با مداحی آقای محمدعلی بهتوئی