غربت غدیر ـ کلیپی فوق العاده، تولید «التشیعTV»

823

کلیپی بسیار زیبا و تاثیر گذار در مورد غدیر و آینده ی آن ... در مورد بیعت کنندگانی که بیعت شکستند و ریسمان خود با ولایت را گسستند. حتما ببینید.

شبکه التشیع 220 دنبال کننده
pixel