لیست خرید مشترک - Shared Shopping List

214

لیست خرید ساده و خلاق طراحی شده با توجه به دو نکته: 1- ورود سریع آیتم ها به لیست خرید 2- امکان اشتراک دوطرفه لیست خرید با سایر کاربران آپدیت سریع لیست خرید و حصول اطمینان از تهیه ی همه ی اقلام مورد نیاز شما! دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.kaukas.sharedsl

ایران اپس
ایران اپس 783 دنبال کننده