صدف عسگری در صندلی قرمز: امروزم خواسته‌‌ی دیروزم بود

940

در نخستین برنامه صندلی قرمز در سری جدید صدف عسگری ستاره جوان فیلم های روزهای نارنجی و یلدا از خودش می گوید. گفت وگو: المیرا حصارکی | طراح برنامه: خسرو نقیبی | مجری طرح: آرت تاکس | محصول گروه رسانه ای تحلیلگران

آرت تاکس
آرت تاکس 1.9 هزار دنبال کننده