دست زیاده، تو مغز باش!

799

♦️گفتگوی دانش آموزان دبیرستانِ علوم انسانیِ شرف الدین با دانشجویان، درباره علوم انسانى. ♦️«اگر به گذشته برگردید، چه رشته ای می خوانید؟»