یک هشدار برای همه کسانی که ایران برایشان مهم است

3,218

مستند " تهران دمشق" ریشه های اجتماعی اعتراضات گروهی از مردم تا شکل گیری بحران در سوریه را جستجو می کند و تلاش دارد تصویری از وضعیت مردم شهرهای مختلف سوریه را پس از گذشت ۷ سال از جنگ ارائه کند. cmmt.ir/p/9b44

moj192

moj192

5 ماه پیش
یعنی میخان به ما ایرانی ها حمله کنن خب من ینفر منتظرم بیان خوش میان