در خواست احسان علیخانی برای کمک به آزادی زندانیان

955
در خواست احسان علیخانی از مسوولین، سازمان ها و کارخانجات برای کمک به آزادی زندانیان مهندس جهرمی با اهدای یک ماه حقوقشان چراغ اول را روشن کردند، اگر سایر مسوولان هم کمک کنند سپاسگزارم
pixel