مکالمه انگلیسی

14
fatemehshojae1 4 دنبال‌ کننده
Give me a shout به کسی (چیزی )گفتن در مورد چیزی که اتفاق می افتاد یا آماده انجام آن است .مثال: Take your medicine,you better give me a shout داروهاتو بخور بهتر شدی بهم خبر بده @fatemehshojae1تلگرام
fatemehshojae1 4 دنبال کننده
pixel