بخشی از اجرای کیارش داوودی مدرس سنتور در آموزشگاه چند مضراب

239
مدرس: کیارش داودی www.chandmezrab.com کرج مهرویلا بلوار دانش آموز میدان مادر بین رودکی شرقی و خیام شرقی ساختمان مدرن طبقه چهارم
pixel