کبریت توکلی، در آستانه ۱۰۰ سالگی

1,945

نخستین کبریت ایران توسط «حاجی آقا کبریت ساز توکلی» در سال ۱۲۹۷ خورشیدی تولید شد و بعدها «محمدتقی» پسرش، راه او را ادامه داد؛ كسی كه از كارآفرینان برتر تبریز به حساب می آید و كوچک و بزرگ او را دوست دارند. با یکی از کارگران قدیمی این کارخانه که حالا بازنشسته شده گپ زده ایم و او برایمان از دستگاه های قدیمی این کارخانه و شیوه کار کارگرها گفت. او با اینکه دیگر ذر لین کارخانه کار نمی کند...

شمارسانه
شمارسانه 44 دنبال کننده