تحلیل تکنیکال سهم #دلقما ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹8

1,659

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #دلقما (دارو لقمان) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 528 دنبال کننده