اشک‌های سرخدار ( مستند سیاه رودبار ۲ )

147
هنرمندی که انتخاب کرد از تولید محصولات تزئینی با چوب سرخدار، به گلدوزی طرح درخت سرخدار تغییر رویه دهد و اکنون با افتخار خود را یک سرخدار و حامی آن می‌داند. نکته‌ی جالب اینجاست که این اتفاق نه با اجبار و تطمیع بلکه کاملا آزادانه و با انتخاب خود اوست. مانند تمام کسانی که اکنون در این حوزه در حال فعالیتند و برای سرخدار کاری انجام می‌دهند.
pixel