مستند طلوع - درگاه فیلم ایران - پخش بین المللی فیلم

210

فیلم کوتاه داستانی «طلوع» از ابراهیم نعمتیان توسط گروه پخش و ارسال فیلم درگاه فیلم ایران به فستیوال و جشنواره های خارجی ارسال خواهد شد. جهت پخش فیلمتان تماس بگیرید www.iranfilmport.com 09216343320