برنامه دوربین؛ قسمت9؛ بیت و سه سال انتظار دیدار امام رضا(ع) ؛ شبکه جهانی جام جم

138

قسمت نهم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: قسمت اول سفرنامه خانم امینی به مشهد مقدس ارسالی از: خانم امینی از سوئد شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45