رویداد. اشتغال. سرمایه گذاری. حمایت مادی و تخصصی

29

اولین رویداد راهکارهای نوآورانه در چالشهای فناوریهای زیستی و سلامت در 31 تیرماه سال 1398 برگزار شد. دومین دوره این رویداد با هدف تیم سازی در راستای چالش های مطرح شده و حمایت علمی، تخصصی و مادی از طرح های برتر در 28 آذرماه برگزار خواهد شد. هدف کلان این رویداد در دوره های مختلف ایجاد ارتباط میان علم و صنعت و رسیدن به دانش پیشرفته و فناوری خودباورانه در بخش سلامت و بیوتک است.

ihtmc.ir
ihtmc.ir 1 دنبال کننده