فریباماهی نیمه‌ماه: Sufflamen chrysopterum

2,396
فریباماهی نیمه‌ماه (نام علمی: Sufflamen chrysopterum)، از فریباماهیان آب‌های خلیج فارس و دریای عمان است. یک گونهء آکواریومی است که حداکثر تا 30 سانتیمتر رشد می‌کند. تنها زندگی کرده و قلمروطلب است. تغذیه از دامنهء وسیعی از بیمهرگان انجام می‌شود. ◄ اطلاعات بیشتر: http://www.fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Sufflamen-chrysopterum.html
pixel