ایرانی بودن حضرت ابراهیم(ع)

605

ایا تا به حال فکر کرد ه اید که حضرت ابراهیم (ع) ایرانی باشد بیان این موضوع از زبان استاد اسماعیل شفیعی سروستانی ...

وحید
وحید 520 دنبال کننده