مدیریت دانش بحران

23
23 بازدید
اشتراک گذاری
در این برنامه احمد سپهری میزبان دکتر محمدحسن سیفی، مدیر دانش شرکت گاز استان مازندران بود و به ابعاد و مفاهیم مدیریت دانش بحران، ابزارها و تکنیک‌های اجرایی، متدولوژی و نمونه‌های موفق از این رویکرد مدیریت دانشی پرداختند.
pixel