ایرباس/ نسل جدید ابر هواپیمای بلوگا- XL

2,411

ایرباس بلوگا هواپیمای ابَر ترابری شرکت هواپیماسازی ایرباس موسوم به نهنگ سفید است. ایرباس بلوگا مدل تغییر یافته A۳۰۰–۶۰۰ است و برای حمل و نقل قطعات بزرگ هواپیما بین کارگاه های مختلف ایرباس بکار می رود.