مرکز مانیتورینگ سازمان آب و برق استان خوزستان

2,441
بازدید رئیس جمهور از مرکز مانیتورینگ سازمان آب و برق استان خوزستان
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel