سقوط وحشتناک خودروی سواری از پل با حداکثر سرعت

1,032
رانندگی با سرعت غیرمجاز، به سقوط خودروی سواری از پل منجر شد.
pixel