دستگیری متهم کودک آزار در مدرسه پسرانه شهر اصفهان

549
پخش خودکار بعدی: ؟ آمار افزودن به لیست پخش ویرایش حذف علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در مورد موضوع کودک آزاری که در یکی از مدارس شهر اصفهان گزارش شده است، گفت: حسب شکایت چهار نفر از اولیای دانش آموزان یکی از مدارس شهر اصفهان فردی که یکی از اولیای همان مدرسه و عضو انجمن اولیا و مربیان بوده است تعدادی از دانش آموزان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده و بلافاصله پس از وصول گزارش به دستگاه قضایی، تحقیقات مقدماتی و اقدامات خوبی انجام شد. +فیلم
pixel