ام آر آی جنین(Fetal Mri یا FMRI) چیست؟

451
تصویربرداری به کمک تشدید مغناطیسی (MRI) از جنین یک آزمایش تصویربرداری بی ضرر است که اطلاعات جامعی از ساختار جنین را تشریح می کند. در این روش تصاویر با وضوح بسیار بالا با استفاده از پروتکل مختص MRI برای این نمونه ( تکنیک عکس فوری ) بدست می آیند. تصاویر بدست آمده به این روش بسیار واضح تر و قابل اعتماد تر از روش تصویربرداری به کمک سونوگرافی می باشد و اطلاعات بیشتری از شرایط جنین و رحم مادر می دهند. خدمات تصویربرداری تخصصی نظیر Fetal Mri( ام آر آی از جنین)، MRU، MRU ، MRA و .... در مرکز تصویربرداری بیمار
pixel