دربارۀ کتاب «رهیافت‌هایی به قرآن» ـ برنامۀ کتاب 4

74
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در این گفت‌وگوی تلویزیونی توضیحاتی دربارۀ اهمیت کتاب «رهیافت‌هایی به قرآن» (اولین کتاب از مجموعۀ «مطالعات قرآن و حدیث» انتشارات حکمت) از حیث روش، محتوا و تنوع منابع ارائه می‌دهد.
pixel