انجام همزمان رفع انحراف بینی و عمل زیبایی 09357072727

887

انجام همزمان رفع انحراف بینی و عمل زیبایی: جراح زیبایی بینی با بیش از ده سال سابقه و 3000 عمل موفق /عضو جامعه جراحان ایران /معرفی: ایشان پس از تحصیلات مقدماتی تحصیلات متوسطه را در دبیرستان امام رضا(قلهک) به اتمام رساند. با رتبه 100 وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و با کسب رتبه سوم پره انترنی دوره انترنی را در همان دانشگاه شروع کرد و با معدل الف دوره پزشکی عمومی را تمام کرد. سپس با کسب رتبه 50 وارد رشته تخصصی گوش وحلق و بینی در دانشگاه تهران، بیمارستان امیراعلم شد.