کلیپ دریای عشق در دانشگاه علوم پزشکی ایران

5,680

کلیپ اجرای سرود دریای عشق گروه سرود نسیم قدر به مناسبت آغاز سال تحصیلی 93-94 در دانشگاه علوم پزشکی ایران تواشیح گروه تواشیح سرود گروه سرود