رفع مشکل کم و زیاد نشدن نور صفحه

226

با سلام این اولین ویدیو از منه پس نخندین :) این مشکل خیلی رو اعصابم بود گفتم برای شما اگ هست فیکس بشه