با چه سهمی به مجمع عادی سالیانه برم

2,516
با چه شرکت و سهمی به مجمع عادی سالیانه برم؟ شرکت های مختلفی وجود دارن که یکی سود ساز نیست یکی سود ساز هست یکی شرکت کوچکی هست یکی بزرگ. من چجوری تصمیم بگیرم که در مجمع کدام سهم باید شرکت کنم؟
pixel